NY PORTRETTSERIE AV UNGDOM

Fokuset mitt kunstnerisk har i lengre tid vært preget av gater, nesten uten mennesker. Nå føler jeg imidlertid behovet for å male mennesker, og for meg er det viktig å sette fokuset på ungdom.

 

IMG_5412 (1)

Jeg har alltid vært opptatt av de indre følelsene og tankene som vi alle bærer på. Dette kan føles komplisert for et menneske som forvandles fra barn til voksen. Det ene er den fysiske endringen som alle gjennomgår. Det andre er all den usikkerheten de føler på ved at det stilles stadig større krav. De mangler ofte verktøyene og erfaringene for å takle de nye utfordringene. Målene de setter for seg selv kan virke uoverkommelige. Tunge tanker kan oppstå ved følelsen av utilstrekkelighet, og at man kanskje aldri når de krav som settes. Statistikker viser en dramatisk økning i psykiske lidelser og økt bruk av antidepressiva blant ungdom. Jeg stiller meg spørsmål om hva dette skyldes.

Det er i tillegg viktig å fokusere på ungdom som har en betydelig tyngre bagasje enn andre. I følge tall fra Bufdir har 5 % av barn vært utsatt for alvorlig fysisk vold, og 13% har vært utsatt for psykisk vold i hjemmet. Hvilke tanker har disse ungdommene om fremtiden? I hvilken grad vil de klare å leve opp til forventningspresset fra samfunnets side? Hvilke ekstra utfordringer møter de videre i livet?

IMG_5416

Alle trenger trygghet, og alle trenger å bli sett. Det er viktig å sette fokus på ungdom og høre hva de har å si. Jeg belyser dette ved å male en ny portrettserie. For meg er holdningen, blikket, og måten jeg maler det på, viktig for å belyse sårbarheten og det skjøre som jeg ser i mennesker.

Alex1

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s